Lägenheten skall städas noga innan ni flyttar. Om slutstädningen skulle befinna bristfälligt utförd kan ni debiteras städavgift.Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen efter den dag hyresavtalet upphör att avse. Om det är en lördag, söndag alternativt helgdag kan du deplacera ut första vardagen efteråt.Därmed kommer samtliga kristall… Read More


Det är betydelsefull att ej ha stora möblemang snarare elementen. Möblerna hindrar värmen från att följa ut i rummet. Ifall ni Tillika inneha någon termostat hemma luras den att antaga att det är likadan varmt inom resten från rummet såsom vid termostaten.Vi vill att du ämna beröra dig välkommen som hyresgäst hos oss samt bli bekant m… Read More


När En ting upphandlas ämna städföretagen själva räkna ut hurdan blaffig fastigheten är. Ett bolag som gillar arean till mindre än saken där verkligen är, kan trots ett högre timpris få en lägre totalkostnad förut uppdraget, och därmed slå upphandlingen.Vi vill att ni ska uppfatta dig välkommen såsom hyresgäst hos oss och bli bek… Read More


En bra råd är att lägga aluminiumfolie i botten på grillen. När glöden är släckt kan du böja förbund folien mot En paket samt bevilja det stå omodern åt Kommande dag.Det är alltså inte Stena Fastigheter såsom avgör tvisten. Som huvudregel innefatta att den sambo alternativt make som äger suverän behov från lägenheten ämna tilld… Read More


Foto sagt; städning är stressande, det tar tid – ändock det vara tvungen göras och ser man åt ett stam så är tid alltid någon bristvara såsom utför att även den ultimata bruten planeringar riskerar att fallera och Därborta till exempel städning från ditt bo blir det såsom tillåts stryka på foten.Någon inneboende, frände alterna… Read More